MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

GİRİŞ

Müşteri Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) bir tarafta merkezi Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi Çobançeşme E-5 Yan Yol Caddesi Airport AVM No:14/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan DORUK WEB YAZILIMLARI E TİCARET LTD ŞTİ (bundan sonra “POLIGUNSTORE” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta POLIGUNSTORE’a ait www.poligunstore.com adresli internet sitesine (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) giriş yaparak POLIGUNSTORE ile ürün ve/veya hizmet alım satımı gerçekleştiren kişilere (bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır) yönelik düzenlenmiştir.

POLIGUNSTORE ve Müşteri ayrı ayrı “Taraf”, hep birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

AMAÇ VE KONU

İşbu Sözleşme, Site kanalıyla Müşteriler tarafından POLIGUNSTORE’dan ürün ve hizmet sipariş edilmesine ve/veya satın alınmasına yönelik şart ve koşullar ile Tarafların diğer hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Şirketin öncelikli hedefi, Müşterilerin talep ettikleri ürün ve hizmetleri en uygun ve en memnun edici şekilde Müşterilere ulaştırmak olup Şirkete yönelik tanıtıcı bilgilerin tamamı Sitede yer alan “Hakkımızda” başlıklı bölümde yer almaktadır.

Bu Sözleşme, Sitede yer alan Kullanım Koşullarının da bir bölümünü oluşturmaktadır.

Siteye üye olarak ve/veya ürün ya da hizmet alım işlemlerini gerçekleştirerek işbu Sözleşmeyi, Kullanım Koşullarını, Gizlilik Politikası ile Çerez Politikası okuduğunuzu, anladığınızı ve içeriklerini aynen kabul etmiş olduğunuz kabul edilmektedir. Sözleşme veya Sözleşme hükümlerinin aksine herhangi bir talep veya şikayetin olması durumunda, Siteden herhangi bir ürün ve/veya hizmet alımı gerçekleştirmeden önce Şirket ile Sitede belirtilen iletişim kanallarını kullanmak suretiyle iletişime geçilmesi önerilmektedir. Siteden herhangi bir ürün ve/veya hizmet alınması halinde bu Sözleşme hükümleriyle bağlı olunacağı kabul edilmektedir.

 1. Müşteri, Şirkete ait Sitede yer alan ürünün (“Ürün”) temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul etmektedir. Müşteri’nin; ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce, Şirket tarafından Müşteriye verilmesi gereken adresi, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikleri, Ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 1. Müşteri, Site vasıtasıyla, Şirketin talep ettiği bilgileri temin etmek kaydıyla ürün siparişi verebilecektir. Siparişin Şirket tarafından kayıtlara alınarak, tedarik sürecinin başlatılabilmesi için Müşterinin ödeme bilgilerini Şirkete sunması gerekmektedir.
 1. Şirket, Siteden talepte bulunan Müşteriye, Müşterinin beyan etmiş olduğu bilgiler kapsamında bir ürün sepeti (“Ürün Sepeti”) oluşturacaktır. Bu Ürün Sepetinde yer alacak ürünlerin adedi ve niteliği hususunda söz sahibi Şirket olup, Şirket ürün adedinde ve ürün kapsamında her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 1. Müşterinin Şirkete sunmuş olduğu bilgiler kapsamında oluşturulan Ürün Sepetleri, Müşterinin sipariş sırasında beyan etmiş olduğu adrese gönderilecektir. Müşterinin adreste bulunamamış olması veya hatalı adres beyan edilmesi sebebiyle teslimatın gerçekleşmemesi halinde, Şirketin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacak olup, aynı kişiye aynı Ürün Sepeti tekrar gönderilmeyecektir. Ürün Sepetinin Müşteriye gönderilmesine yönelik kargo masrafları Şirkete ait olacaktır.
 1. POLIGUNSTORE, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Müşteriyi bilgilendirmek ve açıkça onayını almak kaydıyla benzer kalite ve fiyatta farklı bir Ürün tedarik etme hakkına sahiptir.
 1. POLIGUNSTORE, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremediğinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde yazılı olarak Müşteriye bildirecektir. Böyle bir durumda, Müşterinin satın almış olduğu Ürün veya Ürünleri başka bir benzeri ile değiştirmeyi talep etmemesi halinde, Şirket 14 (on dört) iş günü içerisinde toplam bedeli Müşteriye iade edecektir.
 1. Müşteri, sözleşme konusu Ürünün Müşteri veya Müşterinin gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Müşteriye ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu Ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından POLIGUNSTORE’a ödenmemesi halinde, Müşteri, sözleşme konusu Ürünü 3 (üç) gün içerisinde POLIGUNSTORE’a iade edeceğini kabul etmektedir.
 1. POLIGUNSTORE, Tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici durumların oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeniyle sözleşme konusu Ürünü süresinde teslim edemezse durumu Müşteriye bildirecektir. Müşteri de siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu Ürünün varsa benzeri ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi POLIGUNSTORE’dan talep etme hakkına sahiptir. Müşteri tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Müşterinin nakit olarak yaptığı ödemeler, Ürün tutarı 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenecektir. Müşterinin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise Ürün tutarı, siparişin Müşteri tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) içinde ilgili bankaya iade edilecektir. Müşteri, POLIGUNSTORE tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Müşteri hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2-3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Müşterinin banka hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Müşteri, olası gecikmeler için POLIGUNSTORE’u sorumlu tutmayacağını kabul etmektedir.
 1. Müşteri ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürünün Müşteriye tesliminden önce, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, POLIGUNSTORE, kredi kart hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Müşteriden talep edebilir. Müşterinin talebe konu bilgi ve belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, POLIGUNSTORE’un taleplerinin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde  POLIGUNSTORE, siparişi iptal etme hakkına sahiptir.
 1. Müşteri, mesafeli satış sözleşmesinin mal satışına ilişkin olması durumunda, Ürünün kendisine veya sipariş sırasında bildirmiş olduğu adresteki kişi veya kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, POLIGUNSTORE’a bildirmek kaydıyla, kendinden kaynaklı hasar veya ayıplar saklı kalmak kaydıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve herhangi bir gerekçe bildirmeksizin Ürünü iade ederek cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise bu süre sözleşmenin akdedildiği tarihte başlayacaktır. Müşteri, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiği kabul etmektedir.
 1. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde POLIGUNSTORE’a iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve Ürünün işbu sözleşmede düzenlenen şartlar dahilinde “kullanılmamış” olması şarttır.
 1. Cayma hakkının kullanılabilmesi için Ürünün faturasının, iade formunun, iade edilecek Ürünlerin kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gereklidir. Ürünün faturası kurumsal fatura ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile ibraz edilmesi şarttır.
 1. POLIGUNSTORE, Ürünlere yönelik üretim tekniklerinden, kullanılan malzemeden veya Ürünlere yönelik herhangi bir nitelik noksanlığından sorumlu olmayacaktır. Müşteri, teslim aldığı Ürün Sepetini derhal kontrol etmekle yükümlü olup, satın almak istediği Ürün veya Ürünlerde eksiklik, noksanlık veya ayıp tespit etmesi halinde bu durumu derhal Şirkete bildirmekle yükümlüdür. Makul süre içerisinde bildirilmeyen ayıplardan Şirket sorumlu tutulamaz.
 1. POLIGUNSTORE’dan Ürün satın alan Müşteri, bu Ürünleri POLIGUNSTORE’un yazılı izni olmaksızın hiçbir ticari iş veya faaliyet için kullanamaz. Müşteri, Ürün Sepetlerini veya Ürün Sepetlerinde yer alan herhangi bir Ürünü ilave ücretle ya da başka şekilde satışına yönelik teliflerde bulunamaz. İhlal durumunda POLIGUNSTORE’un yasal yollara müracaat hakkı saklıdır.
 1. Müşteri tarafından Siteden gerçekleştirilecek siparişler ve/veya satın almaya yönelik işlemlerle ilgili bilgi talep edilmesi halinde, işlemlerin tamamlanabilmesi için POLIGUNSTORE tarafından Müşteriye verilmiş referans numarasının beyanı gereklidir.
 1. Site Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. Metinler arasında herhangi bir farklılık ve/veya çelişki olması halinde Türkçe metin esas alınır.
 1. POLIGUNSTORE tarafından Müşteriden önceden alınmış onaylara istinaden Sözleşme kapsamında ticari elektronik iletiler gönderilebilir. Bu onayın, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilmesi mümkün olduğundan, Müşterinin Sözleşme kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini istemediği durumlarda “elektronik ileti gönderilmesi” bölümündeki onay işaretini kaldırması gerekmektedir. Müşteri dilediği zaman, herhangi bir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik ileti almayı reddetme hakkına sahiptir. Ancak POLIGUNSTORE, Müşteri ile iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini POLIGUNSTORE’a temin etmesi hâlinde, temin edilen Ürün ve hizmetlere ilişkin değişikliklere ve/veya kullanıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacağını da belirtiriz.
 1. POLIGUNSTORE, Ürün tedarik veya başkaca herhangi bir hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair Müşteriyi bilgilendirilerek ve Müşteriye reddetme imkânı sağlayarak iletişim bilgilerinin edinilmiş olması hâlinde, önceden izniniz alınmaksızın aynı veya benzer hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım ve/veya değişiklik hizmetleri için haberleşme yapılabilmesi de hukuken mümkündür.
 1. Bununla birlikte, bu tür haberleşme yapılmasını reddetme ve bu kapsamda verdiğiniz izinleri geri alma hakkınız saklıdır ve bu talebinizin tarafımıza her türlü yolla iletilmesi yeterlidir.
 1. İşbu Sözleşme metni, Sözleşmenin kurulmasından sonra, POLIGUNSTORE tarafından saklanacak olup, bu Sözleşmeye, revize tarihleri itibariyle Sitemizden kolayca erişilebilecektir. Müşteri dilediği takdirde, Sözleşmenin çıktısını almak suretiyle, fiziki kopyasına da kolayca erişebilmektedir.
 1. POLIGUNSTORE, Müşterinin siparişi onaylaması aşamasında, ödeme bilgilerini doldurmadan önce, Ürün satın alması halinde ödeyeceği bedelleri açıkça görebilecektir. Bu sebeple, Müşterinin iradesine bağlı olarak yürütülecek satın alma işlemi neticesinde POLIGUNSTORE tarafından tahsil edilecek bedeller Müşteri tarafından onaylanmış kabul edilecektir.
 1. POLIGUNSTORE, Müşteriler ile ilgili elde edilen kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumlu olacaktır. Müşterilere ait kişisel veriler, POLIGUNSTORE’un faaliyetleri kapsamında Müşteri ile yürütülen hukuki ilişki kapsamında POLIGUNSTORE tarafından POLIGUNSTORE’un Gizlilik Politikası kapsamında işlenebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.
 1. Sitenin kullanımına ve işbu Sözleşmeye dair gizlilik kuralları, “Gizlilik Politikası” ve “Kullanım Koşulları” kısmında detaylı şekilde belirtilmiştir. Bu kapsamda, Gizlilik Politikası ile Kullanım Koşulları hükümlerinin dikkatlice okunması, incelenmesi ve farklı talepler var ise POLIGUNSTORE’a bildirilmesi Müşterinin sorumluluğundadır. Gizlilik Politikası, işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme ile birlikte aynen uygulanacak ve hüküm ifade edecektir. Dolayısı ile işbu Sözleşmeyi ve/veya siparişi onaylanması, Gizlilik Politikası hükümlerinin de kabul edildiği anlamına gelecektir.
 1. Sözleşmede belirtilen adres, POLIGUNSTORE’un kanuni tebligat adresidir. POLIGUNSTORE’a yapılacak bildirimler bu adrese yapılacaktır. Müşterilere yapılacak tüm bildirimler ise Müşterilerin Sitede beyan ettikleri adreslere yapılacaktır. Bu adresler Müşterilerin geçerli adresleri kabul edilecektir.
 1. Sözleşmede yer alan şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabi olacaktır. POLIGUNSTORE, Müşteriler Ürün ve/veya hizmet almadan önce tüm Müşterileri Sözleşme hükümleri ve içeriği konusunda, önceden bilgilendirmektedir. Ürün ve/veya hizmet satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu Sözleşmenin hükümleri hakkında Müşteriye ön bilgilendirme yapıldı kabul edilecek olup bu madde yazılı delil niteliğine sahip olacaktır.
 1. İşbu Sözleşmeden ve/veya Ürün ya da herhangi bir şekilde hizmet satın alma işlemlerinden dolayı herhangi bir uyuşmazlığın ihtilafın doğması durumunda, uyuşmazlığın öncelikle sulhen çözümü esas olacaktır. Uyuşmazlığın sulhen çözümünün mümkün olmadığı durumlarda, tüketici sıfatına haiz Müşterilerin olası uyuşmazlıkları ilgili mevzuatta yayımlanan parasal sınırlar çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine taşınabilecektir. Sözleşmeden kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 1. Bir Müşterinin, POLIGUNSTORE’a ait Siteden sipariş vermesi ve/veya Ürün ya da hizmet alımı gerçekleştirmesi halinde, işbu Sözleşme tüm hükümleriyle Müşteri tarafından okunarak, herhangi bir tereddüt olmaksızın mutabakata varıldığı kabul edilecektir.
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR