KULLANIM KOŞULLARI

İşbu Kullanım Koşulları (bundan sonra (“Kullanım Koşulları”) olarak anılacaktır) www.poligunstore.com uzantılı internet sitemizdeki (bundan sonra (“Site”) olarak anılacaktır) hizmetlerden faydalanabilmeniz, Şirketimizin faaliyet alanı kapsamındaki teklifleri değerlendirebilmeniz ve satışa konu ürünleri satın alabilmenize yönelik gerekli şart ve koşulları belirlemektedir.

Sitemizi ziyaret etmekle veya kullanmakla, bu Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı, burada belirtilen tüm hüküm ve koşullarla bağlı olduğunuzu, Kullanım Koşulları ve Site ile ilgili olarak yürürlükte bulunan kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata uygun davranacağınızı açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunuyorsunuz. İlaveten, işbu Kullanım Koşulları ile, “ürün satın almaya yönelik siparişinizin onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceğiniz konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğinizi” de önemle belirtmek isteriz.

DORUK WEB YAZILIMLARI E TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNE (“POLIGUNSTORE”), herhangi bir zamanda, Kullanım Koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Kullanım Koşulları, Sitede ilan edildiğinde yürürlüğe girecek olup, Sitenin düzenli olarak takip edilmesi önerilir.

Şirketimizden herhangi bir ürün veya sair bir hizmetin satın alınması ile ilgili olarak ise, Sitemizde yer alan, Gizlilik Politikası hükümlerinin de okunması ve incelenmesi gerektiğini hatırlatırız.

Şart ve Koşullar

 1. Sitenin içeriği ve yazılımına ait tüm haklar, POLIGUNSTORE’a ve/veya onun tedarikçilerine ait olup, Türk Hukuku ve telif haklarını koruyan uluslararası sözleşmeler ve mevzuatlar tarafından korunmaktadır. Site sayfalarında yer alan kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtım yazılarının silinmesi veya kaldırılması ya da değiştirilmesi yasaktır.
 1. Siteyi sadece kişisel kullanımınız için ziyaret etme ve görüntüleme; Sitede yer alan POLIGUNSTORE’a ait etkinlikleri izleme, POLIGUNSTORE ve POLIGUNSTORE’a ürün ve hizmetleri tanıtıcı bilgiler edinme, ürün veya hizmet satın alma ile diğer kişisel kullanımlarınız için yararlanma hakkına sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz. Bu kapsamda, POLIGUNSTORE tarafından yazılı olarak yetki verilmedikçe, Siteyi yukarıda sayılan amaçlar dışında hiçbir şekil ve surette kullanmayacağınızı, sitedeki bilgileri/içeriği/görselleri herhangi bir amaçla kopyalamayacağınızı, başka bir platforma yüklemeyeceğinizi, yazılı veya görsel ya da internet üzerinden herhangi bir platformda yayınlamayacağınızı, bunları değiştirmeyeceğinizi, türev eserler yaratmayacağınızı ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğinizi veya başka bir şekilde dağıtmayacağınızı ya da sair bir hukuka aykırı ya da yetkisiz işleme konu etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.
 1. Siteyi ziyaret ederek veya kullanarak, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirsiniz. Site dahilinde yaptığınız her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk münhasıran size aittir. Bu kapsamda POLIGUNSTORE ve/veya başka bir üçüncü şahsın fikri veya şahsi haklarına ya da sair haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan fotoğraf ve/veya resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyalarını, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri ya da sair herhangi bir bilgiyi, unsuru çoğaltmayacağınızı, işlemeyeceğinizi, kopyalamayacağınızı, dağıtmayacağınızı, sair bir tasarrufa konu etmeyeceğinizi, POLIGUNSTORE ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunuyorsunuz. POLIGUNSTORE, sizin işbu kullanım koşullarına ve/veya hukuka/mevzuata aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdiğiniz faaliyetler/işlemler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda POLIGUNSTORE’a herhangi bir sorumluluk tevcih edilir ise, zarardan sorumlu müşteri veya Site kullanıcıları ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zarar gören herhangi bir üçüncü kişi nezdinde doğabilecek POLIGUNSTORE’un her türlü zararını derhal tazmin edeceklerini de kabul, beyan ve taahhüt ederler.

POLIGUNSTORE’a ve/veya POLIGUNSTORE’a ait herhangi bir teşebbüse ya da Siteye, çalışmaya müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya sair bir donanım/teçhizat kullanmayacağınızı, sitemiz altyapısı üzerine, makul olmayan veya bu alt yapıya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağınızı da kabul etmektesiniz.

Siteden yetkisiz ürün satışı, Sitenin yetkisiz çerçevelenmesi veya Siteye yetkisiz bağlantı yapılması ya da Sitede bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere sitenin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır. Bu tür kullanımlar halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve gerekli her türlü tedbir alınacak ve gerektiğinde yasal ve idari yollara başvurulacaktır.

 1. POLIGUNSTORE’u, Siteyi, telif hakkına konu olan herhangi bir bilgi veya herhangi bir materyali açık ve yazılı bir izin almaksızın yetkisiz bir şekilde kullananların POLIGUNSTORE nezdindeki tüm hak ve imtiyazları sona erdirilecektir. Özellikle, bu Siteye fotoğraflar, görüntüler, herhangi bir metin, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, Siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya sair haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Bir kullanıcının bu Siteyi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin ya da sair bir üçüncü kişinin POLIGUNSTORE’a bildirimde bulunması ya da ihlalin bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması ya da POLIGUNSTORE’a durumdan herhangi bir şekilde şüphelenmesi/endişe duyması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının bu siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilecektir.
 1. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya içerikleri siteye gönderen kişilerin sorumluluğundadır. POLIGUNSTORE, Siteyi kullanan veya ziyaret edenler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin/yayınların ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu kabul ve taahhüt etmemektedir. Siteyi başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da Siteye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanmanız da dahil, Siteyi haksız ve hukuka aykırı kullanmanızdan dolayı üçüncü kişilerin maruz kalabileceği tüm zarar ve ziyanları tazmin edeceğinizi de kabul etmektesiniz. Siteyi kullanırken, ilgili mevzuat hükümlerine uyacağınızı faaliyetleriniz ile ilgili olarak mevzuat hükümlerine uymamanız nedeni ile gerek POLIGUNSTORE gerek üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek her türlü sorumluluğun bizzat kendinize ait olacağını, bu sorumluluklar nedeni ile POLIGUNSTORE’dan herhangi bir talepte bulunmayacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Bu hüküm kapsamında POLIGUNSTORE’a yönelebilecek olası talepleri ve POLIGUNSTORE veya üçüncü kişiler nezdinde doğarak POLIGUNSTORE’a rücu edilebilecek tüm zararları derhal tazmin edeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
 1. POLIGUNSTORE, Sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini taahhüt etmemektedir. POLIGUNSTORE, Sitede sunmuş olduğu hizmetler kapsamında müşterilerine ve Site kullanıcılarına belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti ve/veya taahhütte bulunmamaktadır. Site ve içeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır. POLIGUNSTORE, Siteden yüklediğiniz dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. POLIGUNSTORE, Sitenin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil olmak üzere her türlü başka aleni veya zımni garantiyi de üstlenmemektedir. POLIGUNSTORE, Sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için hiçbir surette sorumlu tutulamaz. POLIGUNSTORE, Sitenin kullanılmasından ya da POLIGUNSTORE ürün ve hizmetlerinin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiçbir şekilde garanti vermemektedir.
 1. POLIGUNSTORE, Sitenin üçüncü kişi kullanıcıları, POLIGUNSTORE müşteri ve kullanıcıları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının işlem ve fiillerinden dolayı sorumlu olmadığı gibi, sizlerin de Siteyi ve/veya POLIGUNSTORE ürün ve hizmetlerini kullanmanızla ilgili fiil, ihmal ve davranışlarınızdan dolayı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. POLIGUNSTORE, herhangi bir ürünün üretimini ve/veya tedariğini sağlayan ya da herhangi bir etkinliği organize eden kişi veya kurumların Siteyle bağlantılı veya Siteye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamayacaktır.
 1. POLIGUNSTORE’un sorumluluğunu sınırlayan hükümlerden herhangi birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde, söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en aza indiren mevzuat hükmü kapsamında uygulanacak ve POLIGUNSTORE’un sorumluluğu buna göre belirlenecektir.
 1. POLIGUNSTORE, Sitede sunulan ürün, hizmet ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkına sahiptir. POLIGUNSTORE, Siteye “blog” koyma, Siteyi kullanan kişilerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Siteyi kullanan kişiler de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve bunları silme hakkını sahiptir. POLIGUNSTORE, bu hükümde sayılan haklarını, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve önel vermeksizin kullanabilir.
 1. POLIGUNSTORE, Site üzerinden, POLIGUNSTORE’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine, portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir, yönlendirme yapabilir. Bu 'link'ler/yönlendirmeler, internet sitesini veya siteyi işleten kişinin desteklendiği ya da internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinde sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında POLIGUNSTORE’un herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.
 1. POLIGUNSTORE, gerekli gördüğü zamanlarda Site kapsamındaki hizmetleri ve/veya Siteyi geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da Sitenin kapatılmasından dolayı POLIGUNSTORE’un Siteyi kullanan kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 1. İşbu Kullanım Koşulları, Siteyi ziyaret edenler ve Siteyi kullananlar, söz konusu Gizlilik Politikası hükümlerini de okuduklarını, bunları kabul ettiklerini ve anılan Politika içeriklerine riayet edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
 1. Siteyi kullanmakla, Site hakkında veya Site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Ayrıca, Siteye ve/veya hükümlerine ilişkin herhangi bir uyuşmazlığın doğması durumunda sulhen çözüm esas olacaktır. Uyuşmazlığın sulhen çözümünün mümkün olmadığı takdirde, uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemelerinin ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olacağını kabul etmektesiniz.

Bu Kullanım Koşullarını ihlâl ettiğiniz takdirde, POLIGUNSTORE, Siteyi kullanmanıza son verebilir, gelecekte Siteyi kullanmanıza engel olabilir ve/veya aleyhinize ilgili tüm yasal yollara müracaat edebilir.

DORUK WEB YAZILIMLARI E TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNE

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR