AYDINLATMA METNİ

Güncelleme Tarihi: 04.10.2023

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ

VERİ SORUMLUSU

DORUK WEB YAZILIMLARI E TİCARET LTD ŞTİ (DORUKWEB)   olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak, üyelerimizi, müşterilerimizi ve ziyaretçilerimizi bilgilendirmek istiyoruz

Kişisel Verileriniz, Elde edilme yöntemleri, İşlenme amaçları ve Hukuki Sebebi

Tarafınıza ait kişisel bilgiler;  www.poligunstore.com web sitesinden veya mobil uygulamasından  ürün satın almanız, ziyaretiniz, tarafınızla kurulan üyelik ilişkisi, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız veya şirketimizle bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda elektronik ortamda doğrudan sizlerden alınmaktadır. DORUKWEB ile aranızdaki üyelik sözleşmesi ve alım satım sözleşmesi nedeniyle;

Kimlik bilgileri (Ad, Soyad,TC kimlik no); KVKK md.5/2 c-ç-

İletişim verileri (E-mail adresi, Telefon no, Adres), KVKK md.5/2 c-ç-

Satın aldığınız ürünlere ait bilgiler; KVKK md.5/2 c-ç-

DORUKWEB web sitesi üzerinden kurduğunuz üyelik ve satış ilişkilerine dair işlem güvenliği verileri (Ip adresi, loglar vb) KVKK md.5/2 c-ç-

DORUKWEB tarafından, Kanunun 5. Maddesi 2 Fıkrası uyarınca sözleşmenin kurulması, ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi üyelik hakkının tesisi gerekçelerinin yanı sıra kişilik haklarınıza zarar vermemek kaydı ile zorunlu meşru menfaatimiz kapsamında işlenecektir. Pazarlama amacı ile işlenecek veriler için gerekçe KVKK md 5/1 dir

Bu bilgilerin yanı sıra izin vermeniz durumunda sizlere kampanya ve reklam içerikli sms ve e posta yoluyla elektronik ticari ileti gönderilecektir. Kişisel bilgilerin pazarlama amacı ile işlenmesi ve tarafınıza elektronik ticari ileti gönderilmesi için izinlerinizi ilgili kutucukları işaretleyerek verebilirsiniz

Kişisel verileriniz; üyelik sözleşmesi süreçlerinin kurulması ve ifası, Mal/Hizmet Satın alma, Satış ve Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürünlerimize Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi ,Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi ve Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin karşılanması, İletişim Faaliyetleri ve Bilgi güvenliğinin sağlanması gibi amaçlarla işlenmektedir

4-Verilerin Aktarımı

Yukarıda belirtilen Kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla ve yine yukarıda sayılan amaçlarla yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, sizlere ürün ve hizmetleri sunma faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki kurumlar, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve hizmet aldığımız ve iş birliği içerisinde olduğumuz 3. kişiler ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olarak paylaşabilecektir. ( Kargo firması, Hizmet alınan YMM, İhtilaf Halinde Mahkemeler, Avukatlar vb)

5-Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi  yazılı olarak info@poligunstore.com  adresinden veya yine yazılı olarak aşağıda belirtilen posta adresinden iletmeniz durumunda DORUKWEB, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, DORUKWEB tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• 
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• 
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• 
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir

DORUK WEB YAZILIMLARI E TİCARET LTD ŞTİ (VERİ SORUMLUSU)

ADRES: Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi Çobançeşme E-5 Yan Yol Caddesi Airport AVM No:14/1B  Bakırköy/İstanbul

TELEFON: 0212 557 07 61

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR